n l


X-IT och EDITH

Bilder på valparna finns under föräldrabilderna och mina åsikter om dels mina hundar, dels vad jag
förväntar mig av Dig som valpköpare.
I den här kombinationen av båda föräldrarna svenskfödda, röntgade med godkänd resultat och som framgår
av titlarna båda KORADE.


e. KORAD SEUCH SphI SWEDBOX X-IT


u. KORAD ENCHANTER' s ELVANS EDITH

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Uppfödarens krav/önskemål till valpköpare:

Är Du intresserad av att hamna i Enchanter´s "gäng" vill jag göra Dig uppmärksam på följande:

I min uppfödning har jag idag inriktat mig på
*Arbetssamma, stabila, mentalt godkända hundar, snygga dessutom, hos aktiva ägare
`*Jag anser att en god familjemedlem på fyra ben, måste få utöva sina anlag för att bli en fullgod
familjemedlem, här krävs lite mer än "bara" promenader för goda relationer.
*Hunden ska/bör vid vuxen ålder delta i några mentalprov (jag anordnar proven, bestämmer datum
i samband med godkända figuraner och instruktörer)
*Hunden ska vid vuxen ålder höftleds- och knäledsröntgas och övrigt för att ev kunna användas i avel.
*Jag vill gärna se en reunion minst 1 ggr/år, för gott samarbete och lite koll på Er.
*Hunden ska/vill jag gärna ställas ut, om utseendet är gott nog:
BRAIN and BEAUTY eller BRAIN before BEAUTY!!!!

I huset finns 3 generationer i rakt nedstigande led, att för Din del kunna bilda Dig en uppfattning om Enchanter´s tikar
*HELT ENKELT: att Du har tid, mycket tid för Din Enchanter´s-hund;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

och den 30 juni föddes de


5 st: 3 pojkar och 2 flickor
färger: 3 tigrerade, 2 gula
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Den 10 JUNI öppnade samtliga valpar sina ögon
Möt Enchanter´s Dittes Dacke


10 dagar gammal hos mamma Edith

Vid matbordet
I dag 14:e Juli är söndagsbarnen 2 veckor .... HURRA


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::