MOT NYA UTMANINGAR/ÄVENTYR 2018
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Första äventyret:
D
en 3-4 mars mötte ELITA BIFFEN
....... och nu kan valpäventyret börja


ALL info gällande meriter, bakgrund och övrig status kommer att redovisas, vid konstaterad dräktighet, på VALP-sidan senare.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The One and Only .... ELVAN

"Kattungen" med kvalitéter .......... ELITA


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::