AKTUELLA "GIRLS"
"GIRLPOWER" = "BRAIN and BEAUTY"

SCROLLA NER OCH KOLLA ALLA GIRLS MED SINA DUKTIGA ÄGARE!!
MÅNGA AV DE HÄR GIRLSEN ÅTERFINNS ÄVEN PÅ "RESULTAT"-SIDAN
(Besök gärna sidan med GRABBAR)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NJV-15 SEUCH SPHI KORAD ENCHANTER´s ELVANS E´ LITA´ TÖS
* 24.9.2014
e. KORAD VALSÄNGENS COSMOPOLITAN
u. LPI LPII SPHII SÖKHII ENCHANTER`s ETTANS ELVA
Ägare/Uppfödare INGRID ROOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: KORAD ENCHANTER's ELVANS ELOISE
*24.9.2014
e. KORAD VALSÄNGENS KOSMOPOLITAN
u. LPI LPII SPHII SÖKHII ENCHANTER´s ETTANS ELVA
Uppfödare/Förare: Ingrid Roos
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad LPII ENCHANTER´s ETTANS ETT-TU-TRE
*22.7.2009
e. SE UCH HUCH IPOI BLACK-JOY WOLF
u. KORAD LPI LPII ENCHANTER´s ENYAS ETTA


Stolt ägare/up
pfödare: INGRID ROOS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad ENCHANTER´s ETTANS ENJA
*22.7.2009
e. HUCH SEUNCH IPI BLACK-JOY WOLF
u. KORAD LPI LPII ENCHANTER´s ENAYS ETTA
Ägare: Cissi Haglund
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE UCH KORAD LPI LPII ENCHANTER´s PANDANS PÄRLA
* 18.4.2004
e. SE UCH SE BCH KORAD LPI LPII FUJIYAMA´s FOUEGO
u. KORAD ENCHANTER´s PC´s PANDORA

Ägare/Uppfödare: INGRID ROOS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KORAD ENCHANTER´s PANDANS PUMA
*18.4.2004
e. SE UCH SBCH LPI LPII KORAD FUJIYAMA´s FOUEGO
u. KORAD ENCHANTER´s PC´s PANDORA
Ägare: HELENA KARLSSON
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BH KORAD LPI LPII ENCHANTER´s ENYAS ETTA
* 30.3.2007
e. BHCH SE UCH IPOI ALEX del COLLE DELL´ INFINITO
u. ENCHANTER´s PANDANS PINGLAÄgae/Uppfödare: INGRID ROOS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad ENCHANTER´s ENYAS EVITA
*20.3.2007
e. BHCH SEUCH IPO I ALEX DEL COLLE DELL´INFINITO
u. ENCHANTER´s PANDANS PINGLAÄgare: CAMILLA JOHANSSON
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad LPI LPII ENCHANTER´s ETTANS ELVA
*30.6.2011
e. KORAD SE UCH LPII SWEDBOX PRINCE
u. KORAD LPI LPII BH ENCHANTER´s ENYAS ETTA

Ägare/Uppfödare: INGRID ROOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE UCH LPII ENCHANTER´s PUMAS PROMISE
*25.5.2007
e. KORAD SWEDBOX HOLINONE
u. KORAD ENCHANTER´s PANDANS PUMA

.
Ägare: HELENA KARLSSON
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MT-testad ENCHANTER´s PANDANS PEPSI
*18.4.2004
e. SE UCH KORAD SE BCH LPI LPII FUJIYAMA´s FOUEGO
u. KORAD ENCHANTER´s PC´s PANDORA


. Ägare: PER PETTERSSON

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KORAD LPI ENCHANTER´s PANDANS PRISTINA
*9.6.2002
e. KORAD QUEENSIE´s UNCAS
u. KORAD ENCHANTER´s PC´s PANDORA


Ägare: MALIN SLÅTTEBY
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KORAD ENCHANTER´s PUMAS PUSSA-PÅ
*25.5.2007
e. KORAD SWEDBOX HOLINONE
u. KORAD ENCHANTER´s PANDANS PUMA


Ägare: EMELIE STRÅTH
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ENCHANTER´s PUMAS PAPAYA
*25.5.2007
e. KORAD SWEDBOX HOLINONE
u. KORAD ENCHANTER´s PANDANS PUMA

Ägare: HEIDI SÄTERDAL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad ENCHANTER´s DIVAS DIADORA
*19.3.2009

e. BH CH SE CH IPO I ALEX del COLLE DELL´ INFINITO
u. MT-testad ENCHANTER´s PANDANS PEPSI


Ägare: ÅSE JOHANSSON
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad ENCHANTER´s DIVAS DIZZY
e. BHCH SEUCH IPOI ALEX DEL COLLE DELL´INFINITO
u ENCHANTER´s PANDANS PEPSI


Ägare: AGNETA PETTERSSON
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SEUCH KORAD LPI LPII ENCHANTER´s RAYAS RIMINI
*16.11.2003
e. SUCH SBCH KORAD LPI LPII FUJIYAMA´s FOUEGO
u. KORAD LPI LPII ENCHANTER´s PANDANS PIRAYAÄgare: Ingrid Roos
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MH-testad ENCHANTER´s RAYAS ROXANNA
*16.11.2003
e. SUCH SBCH KORAD LPI LPII FUJIYAMA´s FUEGEO
u. KORAD LPI LPII ENCHANTER´s PANDANS PIRAYA


Ägare: ANNA HONKANEN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KORAD ENCHANTER´s PUMAS PANTHERA
* 25.5.2007
e KORAD SWEDBOX HOLINONE
u. KORAD ENCHANTER´s PANDANS PUMA


Ägare. YLWA KIHL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ENCHANTER´s PÄRLANS PRINZEZZA
* 15.8.2006
e. KORAD LPI SEUCH ENGELAIZ LATEST EDITION
u. KORAD LPI LPII SEUCH ENCHANTER´s PANDANS PÄRLA

Ägare:Anne Kari Nilssen Solheim
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MH-TESTAD ENCHANTER´s PÄRLANS PARTYPINGLA
*15.8.2006
e. KORAD LPI SEUCH ENGELAIZ LATEST EDITION
u. KORAD LPI LPII SEUCH ENCHANTER´s PANDANS PÄRLA


Ägare: Karin Haskå

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 

  
 
  

 

 

 

 

 

 


  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.  


  
   
  
  
.